KILPAILUN SÄÄNNÖT

 

66ºNorth Ultra Race 20.-22 Helmikuuta 2105

 

Luethan säännöt huolellisesti läpi.


Sääntöjen noudattamatta jättäminen johtaa kilpailusta pois sulkemiseen.

 

 

PÄIVÄT

Kilpailijoille pakollinen tiedotustilaisuus pidetään 20.helmikuuta 2015.

Kilpailu alkaa lauantaina 21.helmikuuta 2015 klo: 09:00.

Kilpailu päättyy sunnuntaina 22.helmikuuta 2015 klo: 03:00.

 

KILPAILIJOISTA

Osallistujan on oltava vähintään 18-vuotias (täysi-ilkäinen).

Kilpailija saa valita kulkeeko pyörällä, tandemilla, hiihtäen vai jalan.

Liikuntarajoitteisten osallistujamäärä on rajoitettu viiteen (5) osallistujaan.

 

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmittautumisaika on 15.11.2014 - 10.2.2105

 

Osallistumismaksu pyöräilijöille, hiihtäjille ja juoksijoille on 100€.

Tandemille osallistumismaksu on 150€

Liikuntarajoitteisille osallistuminen on ilmaista.

 

KILPAILUN PALKINNOT

- Jokaisen sarjan voittajamies ja -nainen pääsee osallistumaan ilmaiseksi seuraavan vuoden kilpailuun.

- Jokaisen sarjan kolme parasta palkitaan.

- Kaikki maaliin päässeet saavat pienen matkamuisto.

- Kaikki maaliin päässeet saavat vesipullon ja herkullinen suklaapatukka.

 

KILPAILUN KESTO

Aikaa kilpailureitin suorittamiseen on 18 tuntia* (kilpailuaika päättyy klo: 03:00 22.helmikuuta 2015).

 

* Jos kilpailija ei suoriudu reitistä määräajassa, hänet suljetaan kilpailusta.

 

Kaikkien kilpailijoiden on kirjauduttava sisään ja ulos paikan päällä seuraavilla tarkistuspisteillä:

 

1. tarkistuspiste: Porohovi-1      ... suljetaan lauantaina klo: 11:30

2. tarkistuspiste: Sinettäjärvi     ... suljetaan lauantaina klo: 14:00

3. tarkistuspiste: Mellavaara      ... suljetaan lauantaina klo: 18:00

4. tarkistuspiste: Sinettänlaavu  ... suljetaan lauantaina klo: 21:00

5. tarkistuspiste: Porohovi-1      ... suljetaan lauantaina klo: 24:00

6. tarkistuspiste: Rovaniemi      ... suljetaan sunnuntaina klo: 03:00

 

 

KILPAILUA EDELTÄVÄ PAKOLLINEN TIEDOTUSTILAISUUS

Kilpailuja edeltävä tiedotustilaisuus on kaikille osallistujille pakollinen. Osallistumatta jättäminen johtaa kilpailusta sulkemiseen.

 

Tiedotustilaisuudessa järjestäjät jakavat pakolliset kilpailunumerot, ja tarkistavat pakolliset varusteesi* ja keräävät käteisenä annettavan pantin** pelastus- tai evakuointitoimenpiteitä varten.

 

Sinun täytyy näyttää pakolliset varusteesi kilpailun johtajalle.

** Pantti palautetaan kokonaisuudessaan kilpailun jälkeen niilee, jotka eivät ole tarvinneet pelastus- tai evakuointipalvelua.

 

ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUPÄIVÄNÄ

Jokaisen osallistujan on ilmoittauduttava kilpailuun ja hoidettava ilmoittautuminen lähtöpaikalla klo 8:00-08:45. Jos osallistuja on myöhässä, eikä ole ilmoittautunut ennen klo 08:45, hän voi ilmoittautua vasta kilpailun lähdön tapahduttua.

 

PAKOLLISET VARUSTEET

- Otsalamppu ja tarpeeksi pattereita (kestävemmät: Energizer Ultimate Lithium).

- Punainen vilkkuvalo ja tarpeeksi pattereita.

 

Kilpailijoilla on oltava kaikki pakolliset varusteet mukanaan kilpailun alusta maaliin asti.

Kilpailijoiden on tuotava pakolliset varusteet tarkistettavaksi tiedotustilaisuuteen.

Kilpailija, jolla ei olle pakollisia varusteita mukanaan, ei saa osallistua kilpailuun.

Kilpailija, joka saapuu maaliin ilman pakollisia varusteita, diskvalifioidaan eli hylätään.

 

HEIJASTIMET

Heijastimet ovat pakollisia kaikille kilpailijoille.

Punainen vilkkuva takavalo on oltava päällä pimeällä, sekä jos/kun leiriydyt tarkistuspisteiden välille.

Kilpailijat, jotka eivät käytä heijastimia tai pidä vilkkuvaa punaista valoa päällä pimeällä tai tarkistuspisteiden välille leiriytyessään, poistetaan välittömästi kilpailusta.

 

KILPAILUNUMERO

Kilpailunumero on pakollinen kaikille osallistujille. 

Sen täytyy kiinitää kuten kuvissa näkyy:

 

REITIN SEURAAMINEN

Kilpailijoiden on seurattava merkittyä reittiä, oikaiseminen on kiellettyä.

Välillä reitti kulkee b-luokan kaksikaistaisten autoteiden yli. On kiellettyä kulkea moottorikelkkareitillä tai jollain muulla reitillä, jota kilpailun järjestäjät eivät ole merkinneet.

Maaston erityispiirteiden vuoksi järjestäjä voi muuttaa reittiä ilmoittamatta siitä etukäteen.

 

ROSKA sekä KÄYTETYT tai MÄRÄT ym. VARUSTEET

Älä roskaa reittiä. Kilpailija poistetaan kilpailust roskaamisen vuoksi. Älä jätä jälkeesi mitään. 

Kaikki lähtiessä mukaan otettu on kannettava mukana loppuun saakka. Märkiä tai rikkinäisiä vaatteita tai mitään varusteita ei saa jättää yhdellekään tarkastuspisteelle tai reitille.

 

TARPEIDEN TEKEMINEN

Älä tee tarpeitasi reitille vaan mene mahdollisimman kauas reitistä.

 

YKSITYISOMAISUUS

Kunnioita yksityisomaisuutta. On kiellettyä kulkea yksityisalueen poikki, leiriytyä yksityisalueella tai käyttää kenenkään toisen omaisuutta.

 

ULKOPUOLINEN APU

Kilpailusta on selviydyttävä omin avuin. Ulkopuolinen apu, kuten tukijoukot tai kuljetus moottorikelkalla, autolla tai moottoripyörällä, tms. on kielletty. Kilpailijat, jotka saavat ulkopuolista apua kilpailun aikana, poistetaan kilpailusta.

 

TARKISTUSPISTEET / TARKISTUSPISTEIDEN SULKEMISAJAT

Koska tarkistuspisteet ovat pieniä, kilpailua seuraavat tai muut kilpailuun kuulumattomat henkilöt eivät saa oleskella niillä.

Tarkistuspisteillä on suojia, mutta jos haluat levätä, varaudu tekemään se ulkona, koska suojassa ei välttämättä ole tilaa.


Kaikkien kilpailijoiden on hyväksyttävä tarkistuspisteiden ja kilpailun aikarajat.

 

Kilpailija, joka unohtaa kirjautua tai jättää kirjautumatta sisään ja ulos jollain tarkistuspisteellä, poistetaan kilpailusta.

 

RUOAN VALMISTAMINEN TARKISTUSPISTEILLÄ

Porohovi on ainoa tarkistuspisten josta löyty vesi (ensimaninen ja viimenen tarkistuspiste). Jos sinun on tehtävä ruokaa keittimelläsi tarkistuspisteellä, tee se suojan ulkopuolella. Joka tapauksessa voit tehdä ruokaa nuotiolla suojan ulkopuolella.

 

PELASTAMINEN, EVAKUOINTI, KILPAILUN KESKEYTTÄMINEN JA DISKVALIFIOINTI

Kilpailija on vastuussa evakuointi- ja pelastustoimenpiteiden kustannuksista.

Osallistujilta kerätään kilpailua edeltävässä kokouksessa 70 euroa käteisenä niiden kulujen kattamiseksi, jotka aiheutuvat kilpailijan evakuointi- ja pelastuskuljetuksista lähimmälle tielle tai ambulanssille ja sairaalaan.

Tämä summa palautetaan kilpailun päätyttyä, niille kilpailijoille, jotka eivät ole tarvinneet evakuointi tai pelastuspalvelua.

Kaikkien kilpailijoiden on ilmoitettava kilpailun toimitsijoille, jos he aikovat keskeyttää kilpailun ja palata kilpailun lähtöpaikalle.

 

Kilpailusta poistettu tai kilpailun keskeyttänyt osallistuja voi pyytää evakuointia tai moottorikelkkakuljetusta takaisin tielle. Kilpailija voi kuitenkin halutessaan ja siihen kyetessään palata kilpailun lähtöpaikalle omin avun tai ulkopuolisen avun turvin.

 

Evakuointi:

Evakuointitapauksissa järjestäjät vievät kilpailijan lähimmälle tielle, josta hänet voidaan noutaa taksilla.

 

Pelastaminen:

Kilpailija pelastetaan vain onnettomuustapauksissa.Tällöin järjestäjät vievät loukkaantuneen kilpailijan lähimmälle tielle, josta kilpailija voidaan hakea ambulanssilla ja antaa tilanteen edellyttämää hoitoa.

 

KOIRAT

Jos osallistja tuo koiran kilpailuun, hänet hylätään kilpailusta.

 

KUNNIOITTAVA KÄYTTÄYTYMINEN

Älä vahingoita mitään rakennelmia äläkä yksityisomaisuutta. Käyttäydy kunnioittavasti.